the 10th World Championship FCF 2019

June 23, 2019Winner Looser Method Round Time
Ali Fayzullaev Pansher Mardonov By points 3 3:00
Ramazan Haychilaev Yunus Ashdiev By points 2 3:00
Kamil Dzhamirzaev Dzhambulat Aliev Submissions 1 0:39
Murad Sharipov Gia Dudayev Refused / Denied by doctor 2 1:59
Enri Agrba Abdulla Murtazaliev Submissions 2 1:34
Nutsalkhan Umakhanov Gadzhi Paydulaev Knockouts 2 0:41
Dinislam Ismailov Soslan Djabiev Refused / Denied by doctor 1 1:09

June 22-23, 2019 in the city of Kislovodsk Russia, the 10th World Championship FCF