Russian Cup FCF 2021

April 10, 2021Winner Looser Method Round Time
Muhamed Hutov Vasif Djaparov Knockouts 1 2:28
Zalim Gubzhokov Magomed Gadzhiev Refused / Denied by doctor 1 0:53
Magomed Khabibov Magomed Abakarov By points 2 3:00
Kamil Gadzhimagomedov Zamir Batyrov By points 2 3:00
Yuri Starodumov Evgeny Seroshenko Refused / Denied by doctor 1 1:27

On April 09-10, 2021, the Russian Cup FCF was held in Taganrog, Rostov Region